RSS

Examenthema’s 2017

27 mei

Zie voor examenthema’s Kunst 2018: Thema eindexamen.

—————————————————————————————————————————————————–

VMBO beeldende vakken 2017 heeft als werktitel: Dromen.

HAVO Tehatex: het beeldend vak 2017 heeft als thema Maatwerk. De historische periode wordt Renaissance (blogwebsite). Accenten: maatwerk, kunst gemaakt in opdracht, voor een speciale plek of gelegenheid en de verschillende manieren waarop architecten, kunstenaars en vormgevers maatsystemen toepassen in hun werk.

VWO Tehatex:  thema 2017 en 2018 Voorbeeldig: 12 sleutelkunstwerken en 24 voorbeeldige kunstwerken.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

VWO Tehatex; het thema is Voorbeeldig. (concept syllabus). Thema 2017 en 2018 en mogelijk ook 2019. Het gegeven dat een voorbeeld zowel in de (beeldende) praktijk als in de kunsttheorie inhoudelijk in meer of mindere mate een rol speelt is dus leidend voor dit thema. Zowel vanuit de maker en zijn beeldend  werkproces en de beschouwer vanuit zijn kijkproces. (Kunnen samenvallen!) Het thema heeft met name betrekking op de vier volgende periodes:

 • 1500 – 1750,
 • 1750 – 1900,
 • 1900 – 1945 en 1945
 • -heden.

VERANDERING in vergelijking met kader engagement 2016

Bij het nieuwe examenthema Voorbeeldig speelt naast de actualiteit de kunstgeschiedenis in lijn met het nieuwe thema een even belangrijke rol. Dus invalshoeken plaatsen in tijd, plaats, functie en kunstopvattingen maar ook met normen en waarden en de historische ontwikkeling vanaf de klassieke oudheid tot heden. Inzicht in verschillende visies op beeldende kunst. Deze visieverschillen worden helder door kunst en cultuur uit verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken. Kunst is vaak gelaagd en kan op verschillende manieren worden bekeken en geïnterpreteerd. Deze accentuering komt tot uitdrukking in de subthema’s, waarvoor de waardering kan verschillen afhankelijk van plaats en tijd.

 • ‘Imitatio’ (imiteren), (doel: reproductie van de verschijningsvorm van het voorbeeld)
 • ‘Variatio’ (variëren en/of interpreteren), ( doel: er iets aan toevoegen, veranderen of ernaar verwijzen; eventueel geheel ongewijzigd overnemen en in een andere context plaatsen waardoor het een andere betekenis krijgt terwijl het er identiek uitziet.
 • ‘Aemulatio’ (overtreffen).

Imitatio  Variatio

Aemulatio

Een werk kan één accent vertegenwoordigen, maar ook alledrie!

 • het beeld staat centraal;
 • kunsthistorische kennis wordt ingezet om oude en nieuwe beelden te (her)interpreteren;
 • er wordt een groot beroep gedaan op de kritisch reflectieve vaardigheden.

Zowel de opgaven als de bronnen worden digitaal aangeboden.(De antwoorden gaan wel gewoon op papier).Na het afnemen zijn de vragen nog eens na te lezen in screendump bij cito.nl. Ter voorbereiding (en testfase voor de school) staan een handleiding en een voorbeeldexamen vanaf januari op http://centraalexamen.cito.nl.

VWO Tehatex examen 2017

Hoofdvragen

 1. Waar halen kunstenaars, vormgevers en architecten hun voorbeelden vandaan? (bijvoorbeeld: uit de natuur, de kunst, het exotische, het nostalgische verleden of een toekomstbeeld)
 2. Hoe onderzoeken kunstenaars, vormgevers en architecten ‘het voorbeeld’ en hoe verwerken ze het in hun eigen kunst? (letterlijk, conceptueel, functioneel, materieel; imitatio, variatio, aemulatio)
 3. Op welke wijze zijn technische ontwikkelingen van invloed op de omgang van kunstenaars, vormgevers en architecten met ‘het voorbeeld’? (bijvoorbeeld: grafische technieken, fotografie, computers)
 4. Hoe worden cultuurhistorische ontwikkelingen gereflecteerd in het denken over en kiezen van ‘het voor beeld’ door kunstenaars, vormgevers en architecten? (Bijvoorbeeld: religie, humanisme en verlichting; romantiek; industrialisering; socialisme; massacultuur; globalisering; digitalisering)
 5. Hoe past de omgang van kunstenaars, vormgevers en architecten met ‘het voorbeeld’ binnen de kunstfilosofie? (Bijvoorbeeld: kunst als imitatie van de werkelijkheid; kunst als interpretatie; ideeën over schoonheid; ideeën over originaliteit)

Dit leren ontleden en leren doorgronden van proces, invalshoeken en betekenissen kan een bron van inspiratie zijn voor praktijkwerk. Het geeft munitie voor een persoonlijke kritische selectie. Het kan je helpen in het maken van een waaier aan mogelijke oplossingen en een doelgericht toepassen van vakspecifieke beeldende middelen op een vraagstelling die je beeldend wilt weergeven.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 mei 2016 in kunst agemeen

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Uw reactie?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s